Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Εκπομπή: Η κρίση με απλά λόγια και το μέλλον με λίγα

Richard Wolff: Τα αίτια της κρίσης και η λύση Νο 1

Richard Wolff: Τα αίτια της κρίσης και η λύση Νο 2

Richard Wolff: Τα αίτια της κρίσης και η λύση Νο 3